Verskoning

Aan die Bergrivier Kanomarathon Komitee,

Dit is onder my aandag gebring dat die mening wat ek tydens die Bergrivier Kanomarathon 2019 se prysuitdeling oor die spanformaat uitgespreek het, sommige roeiers ontstel het.
Verskeie roeiers is teen die spanformaat gekant en dit is ons goeie reg om ons standpunt openbaar te maak. Ongelukkig was my keuse van die prysuitdeling die verkeerde platvorm om dit te doen want dit het afbreuk gedoen aan die eer wat die spanwenners toegekom het. Laasgenoemde was die onbedoelde gevolg van die oordra van my standpunt by die verkeerde geleentheid. Hiervoor vra ek onvoorwaardelik om verskoning want dit was beslis nie my bedoeling om die spanwenners te na te kom nie.

Ek vra ook om verskoning aan die organiseerders, wie my geleentheid gegee het om eer te betoon aan Jannie Malherbe se prestasies en ek dit toe sonder om vooraf met hulle te bespreek, gebruik het om terselfdertyd my en Jannie se siening oor die spanformaat oor te dra.

Giel van Deventer
30 Julie 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *