The Berg River Canoe Marathon

Most Difficult

JAAR 1964 1971 1978 1987 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                           
Vloeitempo m3/s tydens wegspring 7.6 6 1.4 6.5 1.6 2.1 4.2 8.1 7.2 90 49.3 12.9 11.2
Aantal roeiers begin 21 102 196 325 278 208 194 175 110 160 151 151 350
Aantal voltooi 11 50 145 259 230 181 186 144 95 131 134 129 317
Persentasie voltooiers 52 49 74 80 83 87 96 85 86 81 89 85 91
Totale wentyd 25:35:51 20:17:21 20:10:09 18:46:36 16:40:33 16:15:23 17:10:34 17:39:54 17:12:46 13:20:09 14:44:44 16:04:33 16:59:25
Wenner J Malherbe W v Riet A Collins R Clegg J Theron J Theron H McGregor H McGregor H McGregor H McGregor H McGregor H McGregor H McGregor
Moeilikste skof derde tweede derde vierde derde eerste eerste tweede derde derde derde derde derde
Wentyd moeilikste skof 7:47:13 5:50:55 5:51:55 5:10:07 4:47:36 5:11:55 4:45:54 4:38:23 5:07:37 4:20:21 4:44:30 4:40:22 5:09:57
Skofwenner W v Riet P Chalupsky A Collins M Marais J Theron J Theron H McGregor P Marais G Solomon G Solomon PW Basson H McGregor H McGregor

% roeiers saam met tou opgooiers wat langer as die onderstaande ure geneem het om die moeilikste skof te voltooi:

>5 uur 100 100 100 100 98 100 95 89 100 74 91 94 100
>6 uur 100 97 98 79 73 95 62 57 73 31 36 43 85
> 7 uur 100 81 83 42 43 73 16 17 30 19 14 15 38
> 8 uur 90 66 55 22 22 48 9 17 14 19 11 15 16
> 9 uur 71 56 35 20 17 42 4 15 14 19 11 15 10
> 10 uur 48 52 27 20 17 13 4 15 14 19 11 15 9
% tou opgooiers 48 51 26 20 17 13 4 15 14 19 11 15 9

Na aanleiding van die 2003 en 2004 Bergrivier Marathons wat op baie lae riviervlakke beslis is, het baie roeiers beweer dit was die moeilikste Bergriviere ooit.

Die bostaande tabel ontleed die ses moeilikste Bergriviere in die geskiedenis van die wedvaart. Daarvolgens blyk dit dat 1964 met ‘n totale wentyd van meer as 25 uur en die moeilikste skof se wentyd van meer as sewe uur beslis as die moeilikste Bergrivier ooit beskou kan word.

Die groot windstorm van 1971 se marathon toe slegs 49% van die roeiers die tweede skof kon voltooi is myns insiens die tweede moeilikste Berg ooit. Die laagste vloeitempo van slegs 1.4 kub.m/sek. in 1978 het veroorsaak dat 83% van die roeiers die derde skof in langer as 7 uur voltooi het en plaas 1978 as die derde moeilikste ooit.

Die ander drie moeilike jare nl. 1987, 2003 en 2004 verskil volgens die tabel nie besonder baie van mekaar nie. My persoonlike ervaring is dat ‘n windstorm soos tydens die vierde dag van 1987 is moeiliker om te hanteer as die lae riviervlakke van 2003 en 2004. ‘n Windstorm kan jou heeltemal tot stilstand dwing, maar met ‘n lae riviervlak kan jy nog altyd voortgaan al is dit dan teen ‘n stadiger pas.